Askep

Diabetes Melitus merupakan suatu keadaan hiperglikemia yang ditandai oleh keadaan absolute insulin yang bersifat kronik yang dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Penyakit diabetes melitus ini banyak dijumpai…